Hastalığın Önlenmesi

Hastalığın önlenmesşnde en önemli yol genetik danışmanlık hizmetidir. Hastalığın yaygın olduğu yerlerde halkın bilinçlendirilmesi son derecede önemlidir. Tarama testlerinin devreye girmesiyle hastalık azaltılabilir.

Prenatal tanı merkezleri hastaığın engellenmesinde son derece önemli rol oynarlar