Talasemilerde Klinik Nasıldır?

Alfa ve beta  hastalar kabaca üçe ayrılabilir. Taşıyıcı , orta (intermedia ) ve ciddi (major).

Taşıyıcılarda hafi anemi dışında çoğunlukla bulgu olmaz.

Orta ve Ciddi Anemilerde:

Büyümede gecikme ve gecikmiş püberte: Anemi çocuk büyümesni geciktirebilir.
Kemik Problemleri : Talasemi kemiklerde genişlemeye yol açabilir. Kemik iliği içerisinde kan hücrelerini üreten süngerimsi doku bulundurur.Kemik iliği genişlediği zaman kemikler normalden daha fazla büyürler. Bu nedenle daha kırılgan hale gelirler ve kolayca kırılabilirler.
Dalak Büyümesi : Dalak vücudun enfeksiyonla savaşmasına  ve istenmeyen materyalin atılmansa yardımcı olur.

Bir kişi talasemi olduğu zamandalak normalden daha fazla çalışır.Dalak büyüdükçe anemi daha ağırlaşır. Bu nedenle dalağın ameliyatla alınması gerekebilir.

Hemoglobin H hastalığı ya da beta talasemi major ( Cooley Anemisi) olan hastalar Talaseminin ağır tipine girerler. Bulgular yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Anemi dışında

  • Soluk ve cansız bir görünüm
  • Zayıf iştah
  • Koyu idrar (kırmızı kan hücrelerinin yıkının bulgusudur)
  • Büyüme  pubertede gecikme
  • Sarılık (deri veya göz akı sarımtırak bir renk alır)
  • Dalak, karaciğer ve kalp te büyüme
  • Kemik sorunları (özellikle yüz kemikleri)
  • gibi semptomlar görülebilir.